Treść artykułu

Publikacje Narodowego Banku Polskiego

Przegląd Spraw Europejskich

Kluczowe publikacje Narodowego Banku Polskiego dotyczące członkostwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej:

Doświadczenia krajów UE przystępujących do w trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej:

Data

Tytuł

2015

Przygotowania Litwy do członkostwa w strefie euro i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem wspólnej waluty

2014

Przygotowania Łotwy do członkostwa w strefie euro

2011

Doświadczenia Estonii z procesu zamiany waluty krajowej na euro

2010

Praktyczne przygotowania do przyszłego wprowadzenia euro w Estonii oraz innych państwach objętych derogacją

2009 Doświadczenia nowych państw członkowskich UE w zakresie praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro do obiegu – Wnioski dla Polski
2009 Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany waluty krajowej na euro
2009 Doświadczenia Cypru i Malty związane z zamianą walut krajowych na euro
2009 Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara na euro

2003

Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej

Sytuacja międzynarodowa 

Koniunktura międzynarodowa 

Sytuacja gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej 

Pozostałe publikacje NBP 

Europejska Dekada NBP 

Europejski System Banków Centralnych 

Publikacje naukowe 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/euro/naukowe.html