Treść artykułu

VII edycja studiów „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

W roku akademickim 2015/2016 czternaście uczelni prowadzi studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro". Jest to ich siódma edycja.

Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" są realizowane od 2009 r. dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego udzielanemu w ramach programu edukacji ekonomicznej Departamentu Edukacji i Wydawnictw. Dotychczas ukończyło je prawie 5000 osób. Głównym celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej. Podstawę programową stanowi 13 bloków tematycznych realizowanych w ramach 200 godzin zajęć. Podczas zajęć poruszana jest aktualna tematyka dotycząca strefy euro. Studia kończą się obroną i prezentacją pracy dyplomowej.

Uroczystym podsumowaniem każdej edycji projektu jest konferencja naukowa organizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którą obok wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz ekspertów praktyków, zapraszani są również najlepsi absolwenci studiów.

Lista uczelni