Treść artykułu

Konferencje i seminaria

Data

Tytuł

18-19 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Kielcach
17-18 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Krakowie
11-12 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Katowicach
11 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Łodzi
10-11 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Lublinie
10-11 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Warszawie
4-5 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro we Wrocławiu
3-4 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Zielonej Górze
3 czerwca 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Szczecinie
2-3 czerwca 201Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Opolu
21-22 maja 2016Konferencja podsumowująca VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro w Olsztynie
25 stycznia 2016O finansach... w bibliotece – Kielce
18 grudnia 2015„Droga do euro. Od pomysłu do portfela", Katowice 
16 grudnia 2015 „Uwarunkowania integracji walutowej w Europie – Czy Polska potrzebuje wspólnej waluty EURO?" Uniwersytet w Białymstoku 
listopad/grudzień
2015
Eurodebaty
25 listopada 2015 Strefa euro - róg obfitości czy puszka Pandory? Polska a euro – Uniwersytet Warszawski
5 listopada 2015Konkurs "Wszystko o euro"
2-4 listopada 2015Wizyta - Princeton University
28 października 2015 IV Forum Przedsiębiorców: „Euro z orzełkiem. Czy unijna waluta doda skrzydeł polskim przedsiębiorcom"

28-29 września 2015

Konferencja „Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej"

24 września 2015

Konferencja blogosfery finansowej – Finblog 2015

10 lipca 2015

Emerging Markets Business Summit" – Warszawa

12 czerwca 2015

„Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej" – Uniwersytet Szczeciński

11 czerwca 2015

„Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej" – Uniwersytet Zielonogórski

5-7 czerwca 2015

„Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych" – Warszawa

16 kwietnia 2015

Wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki – stymulanta czy destymulanta integracji ze strefą euro" – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

10 grudnia 2014

Europejska unia bankowa" – debata w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

5 grudnia 2014

„Wprowadzenie euro w Polsce. Dylematy i wyzwania" – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17 listopada 2014

„Doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej" – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie