Treść artykułu

O euro

Nazwa euro została wybrana na posiedzeniu Rady Europy w Madrycie w 1995 r. w ramach przygotowań do wspólnej waluty. Wymagania, jakie stawiano przed nazwą nowej waluty to:

  • Nazwa powinna być krótka, łatwa do wymówienia i zrozumienia.
  • Ma zawierać w sobie odniesienie do Europy.
  • Ma być wolna od złych skojarzeń.

Inspiracją dla symbolu euro – € – była grecka litera epsilon (Є). Symbol ten oznacza również pierwszą literę słowa „Europa" w alfabecie łacińskim, natomiast dwie równoległe linie biegnące przez symbol oznaczają stabilność.

Komisja Europejska zorganizowała wewnętrzny konkurs na przedstawienie pomysłu na symbol euro. Rozważono około 30 projektów. W sprawie dziesięciu z nich zasięgnięto opinii ludności. Ostateczny projekt został wybrany spośród dwóch wyselekcjonowanych propozycji przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Jacquesa Santera oraz komisarza Yvesa Thibaulta de Silguy w 1995 r.

Czy wiesz, że…
Obecnie w obiegu znajduje się prawie 111 miliardów monet euro o wartości 25 miliardów euro. (stan na grudzień 2014 r.)


Monety euro mają jedną część wspólną, ale różną stronę narodową, charakterystyczną dla kraju emitenta.

Część wspólna monet emitowanych od 2007 r. ukazuje cały kontynent europejski, wcześniej przedstawiał Unię Europejska sprzed jej rozszerzenia w 2004 r.

Moneta 2 Euro Moneta 2 Euro

Każde państwo strefy euro przeprowadziło własną procedurę wyboru projektu strony narodowej. Jedynym wymogiem było, aby zawierała 12 gwiazd symbolizujących Unię oraz datę emisji monety.

Czy wiesz, że…
Dla 341 milionów osób wspólna waluta europejska jest zarazem walutą narodową. (stan na grudzień 2014 r.)

Istnieją państwa nienależące do strefy euro, mające prawo bicia niewielkich ilości własnych monet euro: San Marino, Monako, Watykan i Andora. Wynegocjowane warunki pozwalają, by emitowane przez te kraje monety były legalnym środkiem płatniczym w całej strefie euro.

2 Euro - Andora2 Euro - Monaco2 Euro - San Marino2 Euro - Watykan

W przeciwieństwie do monet euro banknoty nie mają narodowej strony, reprezentującej ich pochodzenie. Emitowane są w siedmiu nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro.

Dzięki ścisłej kontroli wszystkie wyprodukowane banknoty mają jednakową jakość i wygląd. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nowej serii banknotów, która powstaje na podstawie dotychczasowych projektów. 

Nowy banknot 20 euro w obiegu od 25 listopada 2015 r.
Nowy banknot 10 euro w obiegu od 23 września 2014 r.
Nowy banknot 5 euro w obiegu od 2 maja 2013 r.

Czy wiesz, że…
Obecnie w obiegu znajduje się 17,5 miliarda banknotów euro o wartości około 1 biliona euro. (stan na grudzień 2014 r.)

Banknoty i monety państw, pochodzące sprzed wprowadzenia przez nie euro, w większości przypadków można nadal wymieniać na europejską walutę. Należy jednak pamiętać, że wymiany tej można dokonać jedynie w banku centralnym kraju, z którego pochodzi wymieniana waluta.

Kraj

Wymiana banknotów do:

Wymiana monet do:

Austria

bezterminowo

bezterminowo

Belgia

bezterminowo

31 grudnia 2004 r.

Cypr

31 grudnia 2017 r.

31 grudnia 2009 r.

Estonia

bezterminowo

bezterminowo

Finlandia

29 lutego 2012 r.

29 lutego 2012 r.

Francja

17 lutego 2012 r.

17 lutego 2005 r.

Grecja

1 marca 2012 r.

1 marca 2004 r.

Hiszpania

31 grudnia 2020 r.

31 grudnia 2020 r.

Holandia

1 stycznia 2032 r.

1 stycznia 2007 r.

Irlandia

bezterminowo

bezterminowo

Litwa

bezterminowo

bezterminowo

Luksemburg

bezterminowo

31 grudnia 2004

Łotwa

bezterminowo

bezterminowo

Malta

31 stycznia 2018 r.

1 lutego 2010 r.

Niemcy

bezterminowo

bezterminowo

Portugalia

28 lutego 2022 r.

31 grudnia 2002 r.

Słowacja

bezterminowo

2 stycznia 2014

Słowenia

bezterminowo

31 grudnia 2016

Włochy

6 grudnia 2011 r.

6 grudnia 2011 r.

Czy wiesz, że…
Zastąpienie 1 stycznia 2002 r. walut państw członkowskich strefy euro wspólną walutą europejską jest uznawane za największą na świecie jednorazową operację wymiany walut.

Zastąpienie walut krajowych państw strefy euro wspólnym europejskim pieniądzem wiązało się z wyznaczeniem kursu konwersji, po którym następowała zamiana walut. Ten nieodwołalny kurs wymiany, według którego przelicza się wartości krajowych walut na euro, ustalany jest przez Radę Ecofin (Radę ds. Gospodarczych i Finansowych, w skład której wchodzą ministrowie ds. gospodarczych i finansowych państw członkowskich UE).

Kurs ten rozumiany jest jako jedno euro wyrażone w krajowych jednostkach pieniężnych. Składa się z sześciu cyfr, liczonych od lewej strony, począwszy od pierwszej liczby niezerowej.

EURO

Kurs wymiany

Kod
walutowy

Nazwa waluty

1

13,7603

ATS

szyling austriacki

1

40,3399

BEF i LUF

frank belgijski i luksemburski

1

5,94573

FIM

marka fińska

1

6,55957

FRF

frank francuski

1

166,386

ESP

peseta hiszpańska

1

2,20371

NLG

gulden holenderski

1

0,787564

IEP

funt irlandzki

1

1,95583

DEM

marka niemiecka

1

200,482

PTE

escudo portugalskie

1

1936,27

ITL

lir włoski

1

340,75

GRD

drachma grecka

1

239,64

SIT

tolar słoweński

1

0,585274

CYP

funt cypryjski

1

0,4293

MTL

lira maltańska

1

30,126

SKK

korona słowacka

1

15,6466

EEK

korona estońska

1

0,702804

LVL

łat łotewski

1

3,4528

LTL

lit litewski

UWAGA!

Uszkodzone lub poplamione banknoty euro można wymienić jedynie w bankach centralnych państw należących do strefy euro. Narodowy Bank Polski nie prowadzi wymiany zniszczonych banknotów euro.

Źródła