Treść artykułu

Monety

Istnieje osiem nominałów monet euro: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro. 1 euro dzieli się na 100 centów. Monety posiadają stronę wspólną i stronę narodową. Każde państwo wybierało swój własny projekt strony narodowej, dlatego też różnią się one między sobą. W niektórych krajach przedstawiają ten sam motyw na wszystkich nominałach (np. w Belgii), a w innych każdy nominał ma inny wzór.

Wszystkie monety euro, niezależnie od ich strony narodowej, mogą być używane we wszystkich krajach strefy euro. Monety posiadają stronę wspólną i stronę narodową
Poszczególne nominały różnią się od siebie rozmiarem, ciężarem, grubością, kolorem i składem stopu, z którego zostały wybite. Posiadają specjalne oznaczenia, ułatwiające osobom niewidomym i niedowidzącym rozpoznanie nominału oraz zabezpieczenia przed fałszowaniem.

Źródła: