Treść kategorii

Banknoty i Monety

Wspólna europejska waluta została po raz pierwszy wprowadzona 1 stycznia 1999 r. jako pieniądz bezgotówkowy. Banknoty i monety pojawiły się w obiegu 1 stycznia 2002 r. Obecnie waluta euro jest oficjalnym środkiem płatniczym w 19 krajach Unii Europejskiej i ich terytoriach zależnych.