Treść artykułu

Aktualności

Banknoty i monety euro mają już 15 lat

Film Komisji Europejskiej


Europejski Bank Centralny zaprezentował nowy banknot o nominale 50 euro. Jest to czwarty nominał, po 5, 10 i 20 euro, z nowej serii noszącej nazwę „Europa".

Banknoty 50 euro stanowią około 45% wszystkich banknotów używanych w państwach Eurosystemu. Jest ich więcej niż 5, 10 i 20 euro łącznie i niemal tyle samo ile wszystkich banknotów euro w 2002 r., czyli w momencie pojawienia się euro w obiegu gotówkowym.... więcej >>


Po zakończeniu analiz struktury nominałowej zmodernizowanych banknotów euro, 4 maja 2016 r. Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji banknotów, o najwyższym nominale, 500 euro.

Ze względu na wysoką wartość, banknoty te są bardzo rzadko spotykane  w codziennych transakcjach...  więcej »

500 EUR